Vergi Danışmanlığı ve Tam Tasdik Hizmetleri

Vergi Danışmanlığı ve Tam Tasdik Hizmetlerimiz, ekibimizdeki profesyonel Mali Müşavir ve değerli iş ortağımız Denk Yeminli Mali Müşavirlik tarafından sağlanmaktadır. Sistematik olarak yapılan revizyon çalışmaları, iş ortaklarımızın muhasebe departmanlarındaki vergi denetim çalışmalarımız ekibimiz tarafından titizlikle değerlendirilmektedir.

 

Bu çalışmalar, iş ortaklarımızın mevzuat uygunluğu ve vergi planlamaları açısından büyük önem taşımaktadır.  Ayrıca ekibimiz tarafından iş ortaklarımıza sağladığımız güncel mevzuat açıklamaları, sirküler, yayınlar ve grup içi eğitimler ile onların her zaman yanında olduğumuzu hissettirmekteyiz.

 

 

Yukarıdaki hizmetlerimiz ile ilgili detaylar;

Detaylı Bilgi İçin

Vier Partners Siyah.png

Erkan SOYÇELİK

SMMM I Partner

erkansoycelik@vierpartners.com.tr

+90 212 243 87 33

Cihangir, Beyoğlu, ISTANBUL

 • LinkedIn - Siyah Çember

Tam Tasdik Hizmetleri

 

 • Kanuni defter ve belgelerin, ilgili mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi,

 • Denetim esnasında tespit edilen hataların düzeltilmesi ve eksikliklerin giderilmesine ilişkin sürekli iletişim

 • Çeyrek bazında Geçici Vergi Beyannameleri kontrolü

 • Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nin mevzuata uygunluk yönünden incelenmesi ve tasdik edilmesi

 • Denetim Notlarımızın müşteri yönetimine raporlanması

KDV İade Tasdik Hizmetleri

 

 • Geçerli mevzuatlar çerçevesinde mükellef ve vergi dairesi arasındaki ilişkilerin sağlanması,

 • KDV İade ye konu iade tutarının hesaplanması ve gerekli evrakların hazırlanması,

 • KDV İadesi Tasdik Raporunun yazımı

 • KDV İade tasdik raporunda tespit edilen eksikliklere karşı hızlı ve etkin geri dönüşlerin yapılması

 • KDV İadesi ile ilgili başından sonuna kadar tüm süreçlerde sürekli danışmanlık sağlanması

 

Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

 

 • Kurumsal mali müşavirlik ve muhasebe hizmetleri

 • Vergi incelemesi , uzlaşma danışmanlığı hizmeti

 • Suistimal Denetimi Hizmetleri

 • Şirket İçi Departmanların Eğitilmesine İlişkin Hizmetler

 • Yabancı Sermaye , Serbest Bölge, Ar-Ge uygulamalarında danışmanlık

 • Muhasebe Sistemlerin Kurulması, Kontrol ve Yönetilmesi Hizmetleri