Transfer Fiyatlandırması

VIER Partners CPA olarak, iş ortaklarımızın ihtiyaç duyduğu belgelendirme ve transfer fiyatlandırmasına yönelik hizmetler sağlamaktayız.

İş ortaklarımızın iş modelleri ve mali tabloları incelenerek ilişkili kişi/kurumlar ile yapılan işlemlere yönelik emsal fiyat ya da kar marjı aralığı tespiti (Benchmarking Analysis) incelemeleri yapmaları, transfer fiyatlandırması stratejilerini oluşturmaları, varsa organizasyon yapısındaki değişiklikleri dikkate almak suretiyle periyodik olarak revize etmeleri, ilişkili kişi/kurumlar ile işlemlerin emsallere uygun fiyat veya bedel üzerinden yapıldığını kanıtlamaya yönelik dokümantasyon çalışmaları yapmaları gerekmektedir.

VIER Partners CPA, Transfer Fiyatlandırması işlemleri nedeniyle iş ortaklarımızın karşılaşabilecekleri vergi risklerinin asgari düzeye indirilmesine yönelik raporlama ve danışmanlık hizmetleri sunar.

Detaylı Bilgi İçin

Vier Partners Siyah.png

Erkan SOYÇELİK

SMMM I Partner

erkansoycelik@vierpartners.com.tr

+90 212 243 87 33

Cihangir, Beyoğlu, ISTANBUL

  • LinkedIn - Siyah Çember

YASAL DÜZENLEME

 

Türkiye'de de OECD standartları baz alınarak, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yer alan "örtülü kazanç" müessesesi 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13 üncü maddesi ile "Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı" adı altında yeniden tanımlanmış, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 41/5. maddesinde de paralel bir düzenlemeye yer verilmiştir.

 

Bahsi geçen düzenlemeler ile 01.01.2007 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Transfer Fiyatlandırması uygulaması çerçevesinde; kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılacaktır.

 

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılan kazançların brüt tutarı üzerinden cezalı Kurumlar Vergisi/ Gelir Vergisi (duruma göre Katma Değer Vergisi, Gümrük Vergisi) tarhiyatı, kar dağıtımına bağlı olarak cezalı Gelir Vergisi Stopajı tarhiyatı ve son alarak kar payını elde etmiş sayılan ortak açısından da durumuna göre cezalı Gelir Vergisi tarhiyatı söz konusu olabilecektir.