Hizmetler

Vergi Hizmetleri

Hizmetlerimiz ile ilgili fark yaratan çözümler ve titizlikle hazırlanan raporlamalar ile iş ortaklarımızın her zaman yanındayız. Denetim çalışmalarımızı sürekli güncellediğimiz yazılım programlarımız ile yapmaktayız. Bu sayede denetimde, kalite ve verimliliği arttırmakta, iş ortaklarımızın ise iş yükünü ile azaltmayı hedeflemekteyiz.

İş ortaklarımız için vergi risklerini en aza indirmek, doğru planlamalar ile doğru tercihler yapmaları için profesyonel çözümler sunuyoruz.

shape shape
shape

Uzmanından detaylı bilgi alın!

01

Denetim ve Tasdik

Vergi Danışmanlığı ve Tam Tasdik Hizmetlerimiz, ekibimizdeki profesyonel Mali Müşavir ve değerli iş ortağımız Denk Yeminli Mali Müşavirlik tarafından sağlanmaktadır. Sistematik olarak yapılan revizyon çalışmaları, iş ortaklarımızın muhasebe departmanlarındaki vergi denetim çalışmalarımız ekibimiz tarafından titizlikle değerlendirilmektedir.

Bu çalışmalar, iş ortaklarımızın mevzuat uygunluğu ve vergi planlamaları açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca ekibimiz tarafından iş ortaklarımıza sağladığımız güncel mevzuat açıklamaları, sirküler, yayınlar ve grup içi eğitimler ile onların her zaman yanında olduğumuzu hissettirmekteyiz.

Uzmanından detaylı bilgi alın!

02

Vergi Danışmanlığı

İş ortaklarımız için yerel mevzuata aykırılık sebebiyle cezai yaptırımlara neden olacak her türlü sorunlara karşı profesyonel ekibimizle kontrol ve denetim hizmeti sağlayarak vergisel risk değerlendirmesi raporu hazırlıyoruz.

Bu aşamada karşılaştırmalı mali tabloların vergisel analizini yaparak önemli vergi riskleri tespit edilmekte ve bu risklerin bugünkü karşılıkları değerlendirilmektedir.

VIER Partners CPA olarak, vergisel risk değerlemesi hizmetimiz ile iş ortaklarımıza olası risk ve çözüm önerilerimizi kapsamlı bir şekilde sunuyoruz.

Uzmanından detaylı bilgi alın!

03

KDV İade Hizmetleri

KDV iade hizmetindeki profesyonel kadromuz ile, iade talep süreçlerinde, iş ortaklarına baştan sona tüm aşamalarda sürekli danışmanlık hizmeti sağlıyoruz.

Bu süreçlerin etkin bir şekilde vergi dairesi ile uyumlu bir ortamda yürütülerek, iade taleplerinin sorunsuz ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılması öncelikli amacımızdır.

KDV İade Tasdik Hizmetleri ile Neler Sağlıyoruz?

  • Geçerli mevzuatlar çerçevesinde mükellef ve vergi dairesi arasındaki ilişkilerin sağlanması
  • KDV İadeye konu iade tutarının hesaplanması ve gerekli evrakların hazırlanması
  • KDV İadesi Tasdik Raporunun yazımı
  • KDV İade tasdik raporunda tespit edilen eksikliklere karşı hızlı ve etkin geri dönüşlerin yapılması
  • KDV İadesi ile ilgili başından sonuna kadar tüm süreçlerde sürekli danışmanlık sağlanması

Biz,
çalışmaya hazırız.

PEKİ YA SİZ?

Blog, Gündem