Hizmetler

Uluslararası Vergileme

shape shape
shape

Uzmanından detaylı bilgi alın!

01

Uluslararası Vergileme

Şirketler yeni pazarlara doğru yelken açtıkça, kontrolü zorlaşan ve riski artan vergi yapısıyla karşı karşıya kalmaktadır. Uluslararası ticari hareketliliğin getirdiği mali yapıyı ve vergi planlamalarını yönetmek ve raporlama kurallarına uyum göstermek gittikçe daha karmaşık hale gelmektedir. VIER PARTNERS CPA’nın profesyonel ekibi ile uygun maliyetli mevzuata uyumluluk hizmetleri sunarak şirketlere yeni hedefler açma konusunda sizlerin yanındayız.

Şirketler yüksek kalite ve düşük maliyetli uyumluluk hedeflerine ulaşırken stratejik karar alma aşamalarında çok önemli adımlarla vergisel riski minimize etmektedir.

Ayrıca artan sermaye hareketliliğinin yansıması olarak satın alma ya da birleşme yoluyla Türkiye'de yapılacak yatırımlarda, yapılandırma, finansman, ülke mevzuatı çerçevesinde entegrasyon ve raporlama hizmetlerimizle işlemlerin hızlı, sağlam ve uyumlu şekilde tamamlanması sağlanmaktadır.

Bu kapsamda aşağıdaki hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz

  • İkili vergi anlaşmaları ve yatırım koruma anlaşmaları kapsamında yapılacak analizler
  • Kontrol edilen yabancı kurum mevzuatı çerçevesinde yatırımların değerlendirilmesi
  • Vergi Matrahının Aşındırılmasına karşı global düzeyde alınan önlemler (BEPS) ışığında değerlendirme yapılması
  • Uluslararası işlemlere ilişkin mevzuatın takibi ve bu çerçevede vergi uyumunda sürekliliğin sağlanması

Uzmanından detaylı bilgi alın!

02

Transfer Fiyatlandırması

VIER Partners CPA olarak, iş ortaklarımızın ihtiyaç duyduğu belgelendirme ve transfer fiyatlandırmasına yönelik hizmetler sağlamaktayız.

İş ortaklarımızın iş modelleri ve mali tabloları incelenerek ilişkili kişi/kurumlar ile yapılan işlemlere yönelik emsal fiyat ya da kar marjı aralığı tespiti (Benchmarking Analysis) incelemeleri yapmaları, transfer fiyatlandırması stratejilerini oluşturmaları, varsa organizasyon yapısındaki değişiklikleri dikkate almak suretiyle periyodik olarak revize etmeleri, ilişkili kişi/kurumlar ile işlemlerin emsallere uygun fiyat veya bedel üzerinden yapıldığını kanıtlamaya yönelik dokümantasyon çalışmaları yapmaları gerekmektedir.

VIER Partners CPA, Transfer Fiyatlandırması işlemleri nedeniyle iş ortaklarımızın karşılaşabilecekleri vergi risklerinin asgari düzeye indirilmesine yönelik raporlama ve danışmanlık hizmetleri sunar.

Biz,
çalışmaya hazırız.

PEKİ YA SİZ?

Blog, Gündem