Oturum İzin İşlemleri

Ülkemizde yatırım yapmayı planlayan yabancı müşterilerimize kurumsal ve bireysel çözümler için hukuk danışmanlarımız ile tanışın. Şirket kuruluş işlemleri dışında, iş ortaklarımıza oturma izinlerinin alınması konusunda hukuk danışmanlarımız ile koordineli bir hizmet sağlıyoruz.

Türkiye’de vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların oturma izni almaları zorunludur.

Aşağıda konuyla ilgili genel bilgiler verilmiş olup, hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşın.

Detaylı Bilgi İçin

Duygu Filiz

Avukat

duygufiliz@gmail.com

bilgi@vierpartners.com.tr

+90 212 243 87 33

Cihangir, Beyoğlu, ISTANBUL

 • LinkedIn - Siyah Çember

1. Yabancılar İçin Kısa Dönem Oturma İzni 

 

Kısa dönem oturma izni almak için Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancıların ve Türkiye’de ticari bağlantı veya iş kuracak yabancıların, e-ikamet sisteminden yapılan başvurunun ardından aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Kısa dönem oturma izinleri kural olarak en fazla ikişer yıllık süreyle verilmektedir. Oturma izni, altı ay içinde kullanılmaya başlanmadığında geçerliliğini kaybetmektedir.

 

1.1.  İlk Başvuru

 

 • Oturma izni başvuru formu

 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

 • Dört adet biyometrik fotoğraf

 • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan

 • Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge*

 • Temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler**

 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

 • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair belge

 • Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

 • Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

 • Özel sağlık sigortası

 

1.2. Uzatma Başvurusu

 

Oturma izni uzatma başvuruları, oturma izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ve her koşulda oturma izni süresi dolmadan önce Valiliklere yapılmaktadır. 

Uzatma başvurusu için yabancıların e-ikamet sisteminden oturma izni uzatma başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Tamamlanan başvuru ve gerekli belgelerin Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa veTekirdağ’daki ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğüne beş iş günü içerisinde posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

 

 • Oturma izni başvuru formu

 • Pasaport veya yerine geçen belgenin noter onaylı fotokopisi

 • Dört adet biyometrik fotoğraf

 • Önceki oturma izni belgesinin ibrazı

 • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan

 • Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge*

 • Temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler**

 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

 • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair belge

 • Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

 • Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

 

* Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılar için gerekmektedir.

** Türkiye’de ticari bağlantı veya iş kuracak yabancılar için gerekmektedir. 

 

2. Yabancılar İçin Uzun Dönem Oturma İzni

 

Uzun dönem oturma izni almak için Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl oturma izniyle kalmış olan yabancıların aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir:

 

2.1. Başvuru*

 

 • Oturma izni başvuru formu

 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

 • Önceki oturma izni belgesinin fotokopisi

 • Dört adet biyometrik fotoğraf

 • Başvuru sahibinin son üç yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından sosyal yardım almadığını gösteren belge

 • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan

 • Adli sicil kaydı

 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

 • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair belge

 • Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

 • Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya  dair belge

 • En az bir yıl süreli özel sağlık sigortası

 

*Uzun dönem oturma izinleri, süresiz olarak düzenlendiğinden uzatma başvurusu yapılmamaktadır.